Unie mentorů

umění rádcovství

Příloha B

 
ANONYMNÍ ANKETA
Nejpřesnější odpověď prosím označ kroužkem. V každé otázce označ pouze jedinou odpověď.
 
1) Pohlaví:
a) ženské
b) mužské
 
2) Žiji pouze s (pokud je doba soužití delší než 5 let):
a) matkou
b) otcem
c) oběma rodiči d) ostatní
 
3) Na mé chování má největší vliv:
a) vrstevník
b) rodič
c) příbuzný
d) jiný dospělý
 
4) Můj nej kamarád je:
a) vrstevník
b) starší
c) mladší
 
5) Důvěrné věci řeším:
a) sám
b) vrstevník
c) se starším
 
6) Člověk, který mne a mé problémy nejvíce chápe je:
a) mladší
b) vrstevník
c) starší osoba (min o pět let)
 
7) Nejvíce beru rady:
a) vrstevníků
b) dospělých
c) pedagogů
 
8) Přítele poznám podle:
a) zájmu o mne a mé problémy
b) množství času, po který jsme spolu
 
9) Kdyby existovala ideální osoba, která by mě měla ovlivňovat, chtěl(a) bych, aby byla:
a) stejně stará jako já
b) starší – dospělá
 
10) Můj věk:
< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
 
11) Má největší potíž je:
a) neposlušnost
b) lži
c) krádeže
d) nezájem dospělých o moje problémy
e) ostatní
 
Na druhou stranu lístku můžeš popsat jak si představuješ ideální osobu, která by tě dokázala v životě ovlivnit.