Unie mentorů

umění rádcovství

Příloha A

DOTAZNÍK
 
Nejpřesnější odpověď prosím označ kroužkem, vždy označ pouze jedinou odpověď.
 
1) Jsem:
a) chlapec
b) dívka

2) Můj věk:
< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >

3) Rodina:
a) žiji jen s mámou
b) jen s tátou
c) žiji s oběma rodiči
d) ostatní

4) Můj nejlepší kamarád je:
a) stejně starý
b) starší
c) mladší

5) Důležité věci řeším:
a) sám
b) s vrstevníkem
c) s někým starším

6) Na  chování má největší vliv:
a) vrstevník
b) rodič
c) příbuzný
d) jiný dospělý

7) Mé problémy nejvíce chápe:
a) někdo mladší
b) vrstevník
c) starší osoba (min o 5 let)

8) Nejvíce beru rady od:
a) vrstevníků
b) dospělých
c) pedagogů

9) Důvěrné věci řeším:
a) sám
b) s vrstevníkem
c) s někým starším

10) Přítel je:
a) ten, kdo má zájem o mne a mé problémy
b) ten, s kým se „vyblbnu“

11) Kdyby existovala ideální osoba, která by mi měla radit a ovlivňovat mě v mém živote, chtěl(a) bych, aby měla tento věk:
< 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 > ______ let

12) Taková osoba by měla být:
a) žena
b) muž
c) nezáleží na tom

13) Chtěl(a) bych se s ní setkávat:
a) 1x týdně
b) podle potřeby
c) 2x za měsíc

14) Tato osoba by měla být:
a) z rodiny
b) úplně cizí
c) pedagog ze školy

15) Její nejdůležitější vlastnosti (1 nezáleží na tom, 5 nejdůležitější):
a) dostatek času 1 2 3 4 5
b) moderní oblékání 1 2 3 4 5
c) „vypracované tělo“ 1 2 3 4 5
d) porozumění 1 2 3 4 5
e) zkušenosti 1 2 3 4 5
f) umění naslouchat 1 2 3 4 5
g) kamarádské jednání 1 2 3 4 5
h) stejné koníčky 1 2 3 4 5
i) štědrost na dárky 1 2 3 4 5
j) věřící v Boha 1 2 3 4 5
k) známá a úspěšná osoba 1 2 3 4 5
l) nezávislost na čemkoliv 1 2 3 4 5

16) Činnosti, které bych s touto osobou chtěl(a) dělat:
a) pomoc s učením a úkoly do školy 1 2 3 4 5
b) společné koníčky 1 2 3 4 5
c) sportovní vyžití 1 2 3 4 5
d) podnikat výlety 1 2 3 4 5
e) společenské aktivity 1 2 3 4 5
f) nic z uvedeného, jen občas poradit nebo pokecat

17) Myslíš si, že by s tím rodiče souhlasili:
a) ano
b) ne
c) nevím

18) Pokud bys měl(a) takovouto osobu, nejvíce by ses bál(a):
a) že by se mi smáli spolužáci 1 2 3 4 5
b) že by rodiče byli proti 1 2 3 4 5
c) zklamání, podrazu, prozrazení tajemství 1 2 3 4 5
d) „že by mi do všeho kecala“ 1 2 3 4 5
e) sexuálního zneužití 1 2 3 4 5

19) Chtěl(a) bys:
a) setkávat se pouze ve dvojici
b) setkávat se ve trojici
c) setkávat se maximálně do pěti osob
d) je mi to jedno

20) Jakou úroveň bys chtěl(a), aby váš vztah měl?
a) pouze někdy poradit
b) občas spolu i něco podniknout
c) důvěrné přátelství
d) hlavně žádné povinnosti a závazky

21) Pochlubil(a) by jsi se takovou osobou doma?
a) ano
b) ne
c) nevím

22) Pochlubil(a) by jsi se takovou osobou kamarádům?
a) ano
b) ne
c) nevím

23) Máš takovou osobu?
a) ano
b) ne

24) Chtěl(a) bys ji mít?
a) ano
b) ne
c) nevím

25) Víš kdo je to mentor?
a) ano
b) ne
c) nejsem si jist(a)

26) Bojíš se cizích lidí?
a) ano
b) ne
c) záleží na vzhledu

27) Tento dotazník byl:
a) zajímavý
b) nudný

28) Nejvíce mne zaujal bod dotazníku:
a) žádný b) číslo __________

29) Odpověděl(a) jsi vždy podle pravdy?
a) ano
b) ne