Unie mentorů

umění rádcovství

Předmět a cíle výzkumného šetření

V provedeném výzkumném šetření jsme se zaměřili na zjišťování determinantů vztahů adolescenta a mentora, dále jestli a jak mentorské vztahy ovlivňují jejich život.

Předmětem výzkumného šetření je charakteristika předpokladů a očekávání adolescentů od osob, se kterými by byli ochotni navazovat mentorské vztahy. Dále sekundární analýza evaluačních zpráv a výzkumných šetření známých mentorských programů a referenčního výchovného zařízení.

Cílem výzkumného šetření je na základě zjištěných dat popsat charakteristiku vhodné osoby v pozici mentora a zdroje, které by od něj adolescenti očekávali. Dále chceme popsat, jaké jsou názory a postoje výchovných pracovníků ve vztahu k mentorství, a jejich zkušenosti s vlivem na adolescenta.