Unie mentorů

umění rádcovství

Vymezení cílů

Hlavním cílem těchto stránek je pokusit se formulovat na základě literatury a osobních zkušeností současnou roli a význam mentora ve výchově a vzdělávání. Výstup historických skutečností, legislativních předpokladů a provedený výzkum následně determinují koncept sociální služby, která by vyváženě odrážela jak právní a ekonomické aspekty, tak sociální potřebnost a výhody plynoucí z přítomnosti mentora ve výchovném procesu. Nechceme anticipovat, že by stávající služby institucí ve výchově byly nedostatečné, názorově či koncepčně zaostalé nebo by v nich chyběl prvek osobního přístupu a lidskosti, ale chceme ukázat, že trh a nabídku služeb v oblasti výchovného působení je možné neustále obohacovat o nové alternativní služby, přestože již existuje mnoho institucí, které mají výchovu ve svém programu činnosti.

Z historie můžeme snadno dokázat, že společnost stále poptává a hledá výchovný nástroj, který by reflektoval potřeby současné společnosti, v poslední době pak zvláště typické rodiny rané postkomunistické éry. Protože trend poslední doby je snižovat počet dětí a mladistvých v odborné ústavní péči, vzrůstá poptávka po akutní pomoci s výchovou, diagnostice, systemické terapii, odlehčovací službě a řešení rodinných krizí s ohledem na holistický přístup.

Moderní sociální služba, která je postavená koncepčně na zkušenostech existujících mentoringových programů, výsledcích aktuálních výzkumů, výchovných experimentech a nových poznatcích, může pozitivně ovlivnit či rozšířit nabídku v této oblasti.

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00