Unie mentorů

umění rádcovství

Příklad 1: MENTOR

Organizace MENTOR/National Mentoring Partnership (Mentor), byla založena v roce 1990 a stojí v čele hnutí, jehož cílem je podporovat práci (doslova péči) dospělých mentorů (obecněji instruktorů, poradců, vůdců) s dětmi a mládeží. Vnímá, že si všechny děti zaslouží dostat příležitost dosáhnout maxima svého potenciálu. Konstatuje, že v současnosti žije v Americe 17,6 milionů mladých lidí, kteří mají v důsledku různých životních okolností zvláštní potřebu mentorů, avšak teprve 2,5 milionů z nich již mentoringové vztahy má. Zbývajících 15,1 milionu mladých lidí stále čeká na vytvoření příležitosti tyto vztahy navázat. Mentor tuto skupinu mladých definuje jako „mentoringovou mezeru.“ Mentor deklaruje, že existuje proto, aby tuto mezeru zaplnil, a za tímto účelem slouží jako národní koordinátor, obhájce a centrum zdrojů pro rozšíření kvality a dostupnosti mentoringových iniciativ. Pracuje se silnou sítí partnerských mentoringových aktivit napříč celými Spojenými státy americkými. Koordinuje zdroje, poskytuje odborné znalosti, nástroje a inovace, které pomáhají mentorským programům v efektivní službě mladým lidem v jejich komunitách (Mentor, 2005).98

Mentor sám přímo nepracuje s dětmi a mládeží, ale poskytuje platformu pro vznik a úspěšnou práci mentoringových programů. Asistuje při vzniku stovek různých mentoringových aktivit ročně, ale bolestně si uvědomuje, že scházejí finance na pokrytí nákladů s dosažením vytčeného cíle. A to nejen při vytváření nových aktivit, ale i pro udržení stávajících. Proto se snaží pomocí poradenství, koordinace a propojení zdrojů ze soukromého a státního sektoru zvýšit efektivitu využívání a nakládání s omezenými zdroji, které mají jednotlivé mentoringové programy k dispozici.

V USA pracuje v jednotlivých státech prostřednictvím svých národních poboček, center, které poskytují vedení, zdroje a centrální místo pro podporu mentorů v dané oblasti. Tyto místa pak slouží jako nejrůznější zdroje pro jednotlivé programy. Náplní jejich práce je zvyšování počtu mladých lidí v jejich oblasti, kteří mají mentora, zajištění státních prostředků věnovaných do oblasti mentorství, vytváření standardů kvality mentoringových programů a propagace mentoringu s cílem přizpůsobit a zpřístupnit ho potřebám a situaci mladých lidí. Výsledkem těchto snah jsou lepší služby a spolupráce, inteligentnější využívání zdrojů a více mladých osob v kvalitních mentorigových vztazích.

Podpůrnou institucí v tomto procesu je National Mentoring Institute, který slouží jako vzdělávací a výzkumné centrum pro mentory nabízející v různých programech nepřeberné množství služeb. Institut nabízí tyto zdroje:

ONLINE SLUŽBY

  • Mentoring.org: Je nejvíce komplexní národní zdroj informací se zaměřením na potřeby mentorů, pečujících dospělých, komunitních vůdců a zaměstnanců mentoringových programů. Zahrnuje informace o poznatcích a analýzu nejnovějších výzkumů v oblasti mentoringu, informace o propagaci mentoringu, způsobu jak zajistit financování, odkazy na online zdrojů, metodickou knihovnu, elektronické informační středisko s nástroji pro zahájení, řízení, udržování a vyhodnocování mentoringových programů.
  • Databáze národních mentoringových programů: Obsahuje informace o více než 4 300 mentoringových programech pro mládež. Slouží jako referenční služba pro dobrovolníky, kterým umožňuje najít ve svém okolí program a zapojit se do něj. Zároveň je místem, kde se registrují mentoringové programy, které se zavázaly dodržovat praktické zásady stanovené v dokumentu Elements of Effective Practice.
  • Informační středisko pro mimoškolní aktivity: Je zaměřené na mimoškolní aktivity, které mohou nebo nemusí mít mentoringovou složku. Soustřeďuje na jednom místě informace o tom, jak provádět nebo posílit mentoringové programy v této oblasti, uvádí široký seznam zdrojů pro možné činnosti, spolupráci, studijní materiály, výsledky výzkumu a evaluační materiály využitelné v mimoškolních programech.
  • Online společenství: Nabízí zdarma on-line diskuse věnované otázkám souvisejícím s mentoringem. Například nábor mentorů a jejich udržení, marketing, e-mentoring a rizikové řízení aktivit. Místo je určené pro výměnu názorů a osvědčených postupů, umožňuje klást otázky odborníkům z oboru.

METODIKA K VÝVOJI PRODUKTU

  • Dokument Elements of Effective Practice: Obsahuje obsáhlé a komplexní, na výzkumech založené informace o tom, jak založit a řídit bezpečné a kvalitní mentorské programy. Zahrnuje metodiku pro plánování, řízení programu, náplň programu a hodnocení programu. Je to v podstatě příručka mentora.
  • Jak vybudovat vlastní mentoringový program: Poskytuje komplexní sadu nástrojů a šablon pro to, jak na základě Elements of Effective Practice vybudovat vlastní úspěšný mentoringový program.

VÝZKUM A EVALUACE

  • Výzkumná jednání: V roce 2003, Mentor svolal 35 předních výzkumných pracovníků v oblasti. Proběhl National Research Summit o mentorství. Summit účastníků přezkoumal současný stav výzkumu a stanovil nové cíle pro nadcházející léta.
  • Výzkum trendů v mentoringu: Pravidelně sbírá a vyhodnocuje informace identifikující trendy v oblasti mentoringu na národní a státní úrovni.

ŠKOLENÍ A TECHNICKÁ POMOC

  • Online školení: Samostudium pro mentory a jejich svěřence v klasických mentoringových vztazích a e-mentoringu.
  • Technická pomoc: Informace, zdroje a podpora pro síť Mentor. Zahrnuje podporu národních poboček, které dále poskytují školení a technickou pomoci přímo jednotlivým mentorským programům. Kromě toho poskytuje na základě kontraktů služby korporacím a velkým organizacím, které mají zájem zahájit, rozšířit nebo posílit významným způsobem nebo ve velkém měřítku mentoringové iniciativy.

98How to Build A Successful Mentoring Program: Using the Elements of Effective PracticeTM. Vashington: MENTOR/National Mentoring Partnership, 2005. 204 s. Dostupné z WWW: http://www.mentoring.org/eeptoolkit.

 

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00