Unie mentorů

umění rádcovství

Slovo úvodem

Přestože otázka mentorství není v českých zemích úplně nová, existuje doposud málo literatury, která se tímto tématem zabývá. Budete-li chtít hledat informace ve spojitosti mentorství – výchova, zjistíte, že literatura téměř chybí.

Chceme všem zájemcům o mentoring nabídnout ucelené informace, které umožní získat vhled a základní orientaci v problematice mentorství. Přestože jsou stránky tematicky zaměřeny především na mentorství v přímém vztahu k výchovnému působení, nemůžeme opominout fakt chabé teoretické základny v našich zemích a budeme se snažit zprostředkovat obecné souvislosti, jako jsou definice pojmů, deskripce mentorství, začlenění do systému výchovy, přehled současných českých programů s prvky mentorství a vztah legislativy k mentorství ve výchově.

Stránky se snaží přispět k propagaci mentoringových programů ve výchově a vzdělávání jako finančně nenáročné činnosti s mladými lidmi v kontextu prokazatelných pozitivních přínosů v oblasti úspěšné a harmonické socializace. Chceme nastínit několik možností jak participovat na vytváření mentoringových programů v oblasti preventivní činnosti, rozšiřování sociálních služeb, či jen vytvoření laického rádcovského vztahu s adolescentem.

Případné zájemce o zapojení do mentoringových programů, ať již profesionály, nebo laiky dobrovolníky, chceme povzbudit ve snaze pomoci a být užitečný těm, kteří hledají odpovědi na složité otázky často v obtížných životních situacích. Zejména osoby, které prošly obdobnou situací, mohou být velkým přínosem dospívajícímu při vytváření si vlastního postoje a názoru k řešení.

Z výchovy vyplývá, že jedním z náročných období v životě každého člověka je období adolescence. Dochází v něm k formování osobnosti, osamostatňování se od rodičů, vytváření nových sociálních kontaktů a přípravě na profesní kariéru. Pro mnoho dospívajících je obtížné v tomto období nalézt pozitivní a uspokojující vzory a získat tak přístup k neformálním vztahům, které by obohatily jejich repertoár nezávislých zdrojů v nejširším slova smyslu.

Nelze přehlédnout ani skutečnost, že přístup k důvěrnému zdroji informací, rad a příkladů v období dospívání a adolescence, má kladný potenciál preventivního charakteru na chování a jednání dítěte v dalším životě.

Věříme, že na těchto stránkách najdete užitečné informace pro Váš záměr, činnost, a že Vám pomohou s přípravou mentoringových aktivit nejen pro děti a mládež. Budete-li potřebovat odbornou radu, pomoc či vedení, můžete nás oslovit. Budeme spolu s Vámi hledat cestu k řešení...

Anketa 1

Významný člověk z dětství:

Vrstevník - 12.5%
Rodič - 65%
Příbuzný - 5%
Pedagog, učitel - 10%
Jiný dospělý - 7.5%

Celkem hlasů:: 40
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2016 - 00:00