Unie mentorů

umění rádcovství

Mentoring NKC - ženy a věda

Kontakt

Obrázek kontaktu

Národní kontaktní centrum - ženy a věda

Adresa:
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
Praha 1 11000 Česká republika

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 224 240 603

http://www.zenyaveda.cz

Další údaje

Další údaje:

Již od roku 2009 pomáháme středoškolačkám nadaným na technické předměty s výběrem, kam po maturitě - na jaký obor a na jakou vysokou školu.

Program je určen pro studentky třetích ročníků středních škol, které mají zájem o studium vysoké školy technického zaměření a rády by zjistily, jak to na takové škole chodí, a udělaly si jasnější představu o tom, co jednotlivé obory nabízí. Tyto informace získávají středoškolačky za pomoci svých mentorek, studentek vysokých škol, které jim během druhé poloviny školního roku představují život na vysoké škole a svůj studijní obor.

Cílem našeho mentoringového programu je podpořit dívky v zájmu o technické obory, tedy obory, v nichž je prozatím zastoupení žen výrazně nižší než zastoupení mužů.

Proč pro středoškolačky

Druhý vzdělávací stupeň je klíčový pro směrování studijních drah a rozvíjení individuálních vzdělávacích ambicí studujících.

Muži tradičně v technických oborech převažují. Chlapce proto není třeba speciálně motivovat pro výběr technických vysokých škol – hlásí se na ně sami. Dívky naopak čelí stereotypním představám o tom, že ženy mají na technické vědy nižší nadání, což je může od studia technických oborů odradit úplně nebo je směřovat, aby se věnovaly těmto oborům spíše v rámci pedagogiky než například vědy či průmyslu.

Proč s vysokoškolačkami

Do našeho mentoringu jsou zapojeny jen mentorky, nikoli mentoři. Důvodem je výrazně nižší počet žen v technických oborech. Mentorky fungují jednak jako příklady toho, že ženy v technických oborech mohou být úspěšné, a jednak jako vzory, se kterými se mohou středoškolačky ztotožnit. Jako ženy se mohou mentorky podělit se středoškolačkami o zkušenosti, jaké to je studovat v prostředí, ve kterém početně převažují muži jak mezi studujícími tak mezi vyučujícími a odbourávat případné obavy středoškolaček ze vstupu do takového prostředí.

Jaký typ mentoringu nabízíme

Náš mentoring probíhá převážně jako tzv. one-to-one mentoring, tedy osobní vedení jedné mentee jednou mentorkou. Na základě poptávky středoškolaček však umožňujeme i mentoring v malých skupinách (na jednu mentorku maximálně 2-3 mentees).

Náplň mentoringu

Mentorka představuje mentee svůj obor, zasvěcuje ji do vysokoškolského systému studia a poskytuje jí rady, jak přestup ze střední školy na vysokou nejlépe zvládnout. Bere ji s sebou na přednášky, semináře, do laboratoří, zapojuje ji do práce na svých výzkumných projektech, seznamuje ji se svými spolužáky/čkami a vyučujícími, radí jí s přijímacími zkouškami na VŠ, doporučuje relevantní odbornou literaturu a poskytuje další různé informace, o které mentee projeví zájem.

Konkrétní plán půlročního mentorshipu závisí na individuální domluvě mentorky a mentee. Středoškolačky tak mají možnost zaměřit se na to, co je osobně zajímá nejvíce.

Hlavní část programu tvoří individuální setkávání mentorky a její/ch mentee/s. Další částí programu jsou společné aktivity všech účastnic daného ročníku programu. V rámci těchto aktivit mají mentees možnost podívat se do prostředí jiných škol a oborů, než ze kterých pochází jejich mentorka. Společné aktivity jsou oblíbené i mentorkami, které si mohou rozšířit vlastní odborné obzory díky komunikaci s mentorkami z jiných oborů a škol.

Historie

V roce 2009 jsme realizovaly pilotní mentoringový program v rámci projektu Bariéry (Národní program výzkumu a vývoje II, identifikační kód projektu: 2E08057).

Pilotního kola se zúčastnilo 5 mentoringových dvojic. Všechny mentorky studovaly na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze. Mentees studovaly na 5 pražských gymnáziích (Gymnázium Botičská, Akademické gymnázium Štěpánská, Gymnázium prof. Jana Patočky, Gymnázium Jana Nerudy, Gymnázium na Vítězné pláni).

Mentorshipy byly úspěšné – účastnice je hodnotily vesměs pozitivně a mentees si podaly přihlášky na VŠ technického zaměření. Některé mentees se nám již začínají vracet v roli mentorek.

Více o programu je zde.