Unie mentorů

umění rádcovství

Mentorská asistence Svitavy

Kontakt

Obrázek kontaktu

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Adresa:
Krizové centrum
Milady Horákové 10
Svitavy 56802 Česká republika

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 461 321 100

http://www.pestalozzi.cz

Další údaje

Další údaje:

Projekt s názvem Mentorská asistence vznikl z podnětu pedagogicko-psychologické poradny. V současnosti je uskutečňován třetím rokem a vzhledem k výsledkům je zřejmé, že se z projektu stane dlouhodobý program podpory a pomoci.

Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení, výjimečně chování a u dětí se sociálním znevýhodněním. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizace rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě a regionu nebo příspěvek k sanaci některých rizikových nebo ohrožených rodin. Pro letošní rok je mentoringový program doplněn i o tzv. vztahový mentoring v KC Pestalozzi a o práci v několika sociálně vyloučených rodinách.

Cílovou skupinu tvoří žáci svitavských základních škol s poruchami učení a chování nebo s problémy v učebním procesu. Do projektu je ve školním roce 2012/2013 zapojeno prozatím 41 dětí. S dětmi pracuje 36 studentů středních škol. Na systematickou práci probíhající každý den v týdnu od 14 do 17 hodin dohlíží v pozicích tzv. průvodců mentorů více než 10 profesionálů a dobrovolníků z neziskových organizací – Krizového centra J. J. Pestalozziho, občanského sdružení Bonanza a sociálního odboru MěÚ Svitavy. Jedná se zejména o psychology, pedagogy nebo sociální pracovníky. Zázemí pro mentoring je zajištěno v prostorách centra Fabrika a v krizovém centru J. J. Pestalozziho. Do projektu jsou aktivně zapojeni také pedagogové všech svitavských škol. Podílejí se zejména na vytipování dětí a v průběhu roku komunikují s mentory a přispívají k hledání efektivních technik práce s žáky. Mentoři i průvodci mentorů pravidelně komunikují s rodiči.

V průběhu roku jsou pro mentory připravovány odborné semináře a pravidelné supervize. Úspěch projektu však spočívá především na osobním přístupu, znalostech, dovednostech a kreativitě studentů – mentorů. Nás profesionály často studenti překvapují svojí důmyslností a hledáním nových technik a postupů. Jejich práce je velmi inspirativní, zasahovat do ní je nutné pouze zcela výjimečně…

Finančně je projekt hrazen z grantového programu Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Většina činností má však spíše formu dobrovolnictví a skutečné pravidelné a dlouhodobé pomoci vedené k budoucí samostatnosti dětí a vytvoření vztahu k učení (přátelství).